بزرگترين شبكه اندازه‌گيري مشخصه‌های دریایی منطقه بومی‌سازی شد

 بزرگترين و كاملترين شبكه اندازه گيري مشخصه های دریایی با تلاش متخصصان پژوهشکده علوم و فناوری زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بنادر و دریانوردی و با نظارت فنی اداره کل سواحل و بنادر در منطقه بومی سازی شد.


از «تراریخته» چه می‌دانیم؟

  یکی از موضوعات پرچالش عصر حاضر در حوزه زیست فناوری، تولید محصولاتی با عنوان " تراریخته " است که با هدف رفع مشکلات و بحرانهای کشاورزی ترویج میشود و در دنیا نیز به این موضوع توجه ویژهای شده است.


ارائه روش‌های مختلف حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی و فناوری

با هدف حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای دانشبنیان بومی حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات، الکترونیک و میکروالکترونیک، معاون علمی و فناوری رییسجمهوری از شرکت دانشبنیان پرتوتماس نوین (پرمان) بازدید کرد.


درس بخوانیم که زندگی کنیم!

گپوگفتی با حسین مختاری؛ عضو هیئت علمی دانشکده برق شریف/

دکتر حسین مختاری میگوید: دانشآموز از همان ابتدا بداند که هدف از آموزش تربیت فردی خلاق و کارآفرین است، فارغالتحصیلی هدف نیست. متاسفانه ما زندگی میکنیم که درس بخوانیم. اما در کشورهای پیشرفته درس میخوانند که زندگی کنند. این تفاوت در فرهنگ آموزشی ما وجود دارد.


ضرورت رونق‌ اقتصاد و تدوین برنامه جامع اصلاح نظام‌بانکی و توسعه بازار سرمایه

رییس جمهوری در نامه مهمی به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.


دیدار رهبر انقلاب اسلامی با استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عصر روز شنبه (13 تیر) در دیدار بیش از هزار نفر از استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاههای سراسر کشور، نقش استادان را در تعلیم و تربیت نسلی پرتلاش، مؤمن و پیشرو، نقشی بی بدیل خواندند و با تأکید بر پرهیز از حاشیه سازی  در محیطهای علمی افزودند: شتاب علمی کشور، به هیچ دلیلی، نباید کاهش یابد.

 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحات