جايزه COMSATS به سه نفر از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی اهدا شد

معاونت همکاری های علمی و روابط بین الملل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، جایزه نقدی کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب COMSATS را برای به دو نفر از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و یک نفر از برگزیدگان دوره بیست و هفتم جشنواره کسب کرد.
 


«گردشگردی فناورانه» از مصداق‌های تولید ثروت از علم و اقتصاد دانش‌بنیان است

معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی و فناوری، با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری فناورانه در تحقق اقتصاد دانشبنیان گفت: ایجاد امکانات، فرصتها و زمینههای مناسب برای بهرهمندی بهتر از ظرفیتهای تفریحی- گردشگری و استفاده بهتر از اوقات فراغت و تولید ثروت بر مبنای دانش و فناوری، اصلیترین ویژگیهای گردشگری فناورانه است.


مصوبه هيئت‌وزيران فرصتي طلايي براي نهادينه شدن رويکرد آينده‌نگاري در حوزه علم و فناوري

نخستین نشست تخصصي اجرایی سازی طرح آینده نگاری علم و فناوری و به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور 30 نفر از خبرگان آيندهنگاري برگزار شد و در آن معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مصوبه هیئت وزیران درباره آینده نگاری به عنوان فرصتی طلایی در این مسیر یاد کرد.


ساخت زیست‌رایانه با استفاده از نوعی کپک

تحقیقات انجام شده بر روی نوعی کپک نشان دادهاست که این موجود قادر است رفتار اختصاصی یک ممریستور را تقلید کند و به نوعی، نسخه زندهای از مفهوم ممریستور باشد.


از الیاف استبرق در کشور نخ تولید شد

استاد و محقق پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مطالعه تولید نخ از الیاف استبرق را انجام داد.


نقشه جامع علمی کشور به صورت یک «گفتمان پذیرفته‌شده» درآید

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها خاطرنشان کردند: لازم است اساتید و مدیران و دانشجویان دانشگاههای کشور از جزئیات نقشه جامع علمی کشور آگاه شوند و این نقشه به صورت یک «گفتمان پذیرفته شده»، درآید.


کسب تجربه از موفقیت دیگران

نگاهی به مدیریت دانش اجتماعی در شرکتهای دانشبنیان؛

 شرکت های دانش بنیان به عنوان مراکز خلق و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند.


روشی ساده و ارزان برای ساخت گرافن

محققان دانشگاه تبریز با همکاری پژوهشگری از کرهی جنوبی، موفق به ارائه روشی ساده و کم هزینه شدهاند که میتواند برای سنتز گرافن مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این روش، زمان فرایند سنتز را به میزان چشمگیری کاهش میدهد.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحات