ساخت ممریستور هیدروژلی مشابه بافت مغز انسان

 جهت شبیهسازی بهتر فعالیتهای مغز انسان، محققان ممریستورها را برای عملکرد در محیطهای آبی ارتقا دادهاند. این ابزار جدید همانند مغز انسان از روش انتقال یونی برای فعالیت استفاده میکند و از پوششی آبدوست و هیدروژلی تشکیل شدهاست.


تراشه‌های کوچکتر با مدارهای ترکیبی ممریستور/ترانزیستور

پژوهشگران در تلاشاند که عملکرد اجزای مدار را در تراشههای کامپیوتری بهبود بخشند. یک راه جدید برای تحقق این کار استفاده از ممریستور است. اخیرا محققان موفق به ساخت مداری ترکیبیو خودکار شامل ترانزیستور و ممریستور شدهاند که خواص هر دو عنصر را از خود نشان میدهد و مصرف و حجم کمتری دارد.


اشاراتی درباره زندگی علمی برادران بنوموسی؛ سه مهندس ایرانی در بغداد

موسی بن شاکر خراسانی، منجم دربار مامون و از پیشتازان علم هندسه و هیئت افلاک، در بستر مرگ نگران سرنوشت کودکان خود بود؛ محمد، احمد و حسن. برادرانی که از ابتدا آثار بزرگی در ناصیهشان میدرخشید و قرار بود اولین مهندسان ایرانی نامدار پس از اسلام در بغداد هزار و یک شب باشند و به افسانهها رنگ حقیقت بزنند؛ برادرانی با نام پرافتخار «بنوموسی.»

جایزه تحقیقاتی شیمی سبز یونسکو 2015 به پژوهشگر ایرانی تعلق گرفت

دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام کرد، جایزه شیمی سبز یونسکو حاصل پروژه تحقیقاتی مهدی محمدی در ارائه روشی نوین برای تثبیت آنزیم های لیپاز روی بسترهای نانو و استفاده آنها در تولید سوخت زیستی است.


پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع استادان و دانشجویان

معاون علمی و فناوری رییسجمهور از پرداخت هزینههای ثبت اختراع استادان و دانشجویان از سوی این معاونت خبر داد.
دکتر سورنا ستاری در افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری ایران، ایجاد زیر ساختهای مناسب در حوزه علم و فناوری را از وظایف این معاونت دانست و افزود: در این راستا اولویت معاونت حوزه "ان بیک" (NBIC) است که شامل حوزههای نانو فناوری، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم شناختی میشود.

اثرات تحریم در بخش صنعت با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تاکید بر ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای، ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانیتر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای برای نقل و انتقال ارز بین بانکی، تخصیص ارز مبادلهای و بالاخره کاهش سرمایهگذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایهگذاران از مهمترین آثار تحریمهای اقتصادی محسوب میشوند.


ساز و کار کامل ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اقتصاد دانشبنیان است که چرخ اقتصادی کشورهای پیشرفته را می چرخاند و امروز برای ما حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان راهی نیست غیر از اینکه شرکتهای خصوصی دانشبنیان را تقویت کنیم و بزرگ و بینالمللی و برند کنیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در گفت وگویی، از تلاش ها و اهداف این صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و دغدغه هایی که در این مسیر وجود دارد، به طور تفصیلی سخن گفته است. بخشی از این گفت وگو را با هم در ادامه می خوانیم.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحات