باید به دانشمندان جوان خود و به مردم در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی‌های آنها استفاده کرد

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سهشنبه) در دیدار رمضان سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام، ضمن «تبیین پیامدهای مثبت، چالشها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی»، دربارهی روند مذاکرات هستهای نکات تعیینکنندهای بیان کردند و با اعلام و تشریح صریح خطوط قرمز هستهای ایران تأکید کردند: آمریکاییها به دنبال نابود کردن صنعت هستهای ایران هستند در مقابل همهی مسئولان ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عادلانه، عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ایران هستند.


بررسی رفتار مکانیکی نانوساختارهای غیرهمگن

پژوهشگران دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، در طرحی که مورد حمایت تشویقی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی قرار گرفت، به تحلیل تأثیر عوامل مختلف بر رفتار مکانیکی نانوتیرهای متشکل از مواد غیرهمگن پرداختند. 


تشخیص زود هنگام سرطان مثانه و کلیه به کمک یک نانو حسگر

محققان درصدد ساخت نانوحسگری برای تشخیص سرطان مثانه و کلیه در مراحل ابتدایی آن میباشند. این ابزار، از شکافی به عرض 100 نانومتر بر روی یک الکترود تشکیل شدهاست که دیاِنایهای هدفبا عبور از آن به گیرندههای دو سر آن متصل شده و با ایجاد یک مدار اتصال کوتاه، شروع سرطان را هشدار میدهند.


تشخیص سریع مسمومیت خونی با استفاده از تراشهءالکترونیکی

سپسیس نوعی مسمومیت خونی است که در نوزادان نارس بسیار شایع است. این بیماری اگر زود تشخیص داده نشود کشنده خواهد بود. روشهای کنونی برای تشخیص این بیماری بسیار زمان بر هستند. در همین راستا پژوهشگران تراشهای الکترونیکی ابداع کردهاند که قادر است 20 برابر زودتر این بیماری را تشخیص دهد.


رقابت «محاسبه شناختی» با جایزه 200 هزار دلاری

 شرکت دینامیک اقدام به برگزاری رقابتی با جایزه 200 هزار دلاری کرده است که شرکتکنندگان باید نرمافزاری جامع برای محاسبه شناختی ارائه کنند. این نرمافزار باید بتواند اطلاعات حجیمی را بررسی کرده و در نهایت گزارشی از این دادهها ارائه کند. این سیستم باید عملکرد شبیه به مغز انسان داشته باشد.


ساخت اسکنر جدیدی برای رصد فعالیت‌های بخش های مختلف مغز

 محققان موفق به ساخت اسکنر جدیدی شدند که علاوه بر تصویربرداری از مغز میتواند عملکرد بخشهای مختلف مغز را نیز رصد کند. از این دستگاه میتوان هم برای تشخیص بیماری و هم تحقیقات مغز استفاده کرد. این دستگاه ترکیبی از مگنتوانسفالوگرافی (MEG) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) است که به دلیل میدان مغناطیسی ضعیف برای افراد با شرایط خاص نظیر زنان باردار بیخطر است.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحات