- وزیر علوم : در بسیاری از علوم با کشورهای پیشرفته جهان رقابت می کنیم

- وزیر علوم از ساخت خودروهای هیبریدی توسط محققان دانشگاهی کشور در سه سال آینده خبرداد