- شناسایی بخش اختصاصی مهارت‌های کلامی و زبانی در مغز

- حافظه‌های الکترونیکی؛ گامی دیگر برای دستیابی به مغز مصنوعی

- رقابت «محاسبه شناختی» با جایزه 200 هزار دلاری

- ساخت اسکنر جدیدی برای رصد فعالیت‌های بخش های مختلف مغز

- ساخت ممریستور هیدروژلی مشابه بافت مغز انسان