فرم+آئين نامه ها: ليست فرم ها و آئين نامه هاي حوزه پژوهشي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري


مدارك مربوط به دريافت تشويقي توسط نويسندگان كتب (چاپ شده در خارج از دانشگاه):

روش اجرايي

فرم مشخصات مولف يا مترجم

 

مدارك مربوط به  نويسندگان كتب - جهت چاپ كتاب توسط دانشگاه :

روش اجرايي

فرم پيشنهاده چاپ كتاب

 

 

مدارك مربوط به طرح تشويقي مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي و كنفرانس ها :

فرم طرح تشويقي مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي و كنفرانس ها

روش اجرايي

 

مدارك مربوط به نشريه فناوري انرژي هاي نو:

راهنماي نگارش و ارسال مقالات

 

 

 


فرم+آئين نامه ها: آئين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


 آيين نامه و شيوه نامه قطبهاي علمي مصوب 17 بهمن 88آيين نامه و شيوه نامه قطبهاي علمي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 17 بهمن  88 ) (مشاهده)


 آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ   14/6/1385 ) (مشاهده)

 

آيين‌نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  26/6/1390 ) (مشاهده)


آيين‌نامه تأسيس و راه‌اندازي پارک‌هاي علم و فناوري(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 17/12/1381) (مشاهده)


آيين‌نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  21/12/1389) (مشاهده)


آيين‌نامه نحوه تأسيس و توسعه مناطق ويژه علم و فناوري کشور (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  15/1/1389 ) (مشاهده)


آيين‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت واحدهاي پژوهشي در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 7/3/1390  ) (مشاهده)

 

اساسنامه بنياد ملّي نخبگان کشور (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 10/3/1384 ) (مشاهده)

 

اساسنامه پارک‌هاي علم و فناوري(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  17/12/1381 ) (مشاهده)


 اساسنامه شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) (مشاهده)اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  20/6/1390) (مشاهده)

 

 اساسنامه نمونه صندوق‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 25/12/1381 (مشاهده)

 

 تعاريف و ضوابط تأسيس مراکز تحقيقاتي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 21/1/1369 ) (مشاهده)

 

سند راهبردي كشور در امور نخبگان(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 11/7/1391 ) (مشاهده)


 سياست‌ها و راهبردهاي ارتقا و توسعه فناوري نانو در ايران(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  12/2/1385) (مشاهده)


قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 8/5/1389 ) (مشاهده)

 

 آيين نامه و شيوه نامه قطبهاي علمي مصوب 17 بهمن 88آيين نامه و شيوه نامه قطبهاي علمي مصوب 17 بهمن 88 (مشاهده)


آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ   14 /6/1385) (مشاهده)

 

آيين‌نامه ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ   5/2/1390 ) (مشاهده)

 

 آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي(مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  1/6/1390) (مشاهده)آيين‌نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 12/12/1368  ) (مشاهده)


آيين‌نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه  (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  30/9/1389 ) (مشاهده)آيين‌نامه انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي دانشجويي (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 18/9/1387) (مشاهده)   1