- مرکز امنیت سایبری و فناوری در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

- حمایت ازایجاد بازارهای داخلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات