- واحد اندازه گیری مانیتورینگ شبکه برق قدرت طراحی شد

- ماكت هواپيماي

- طراحي و ساخت خرپا