- نقشه جامع علمی کشور به صورت یک «گفتمان پذیرفته‌شده» درآید

- دیدار رهبر انقلاب اسلامی با استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها

- ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

- باید به دانشمندان جوان خود و به مردم در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی‌های آنها استفاده کرد