- بازديد پروفسورعلي اكبر اكبرزاده توتونچي از مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- دانش فنی دستگاه نیمه‌صنعتی نانوالیاف ایرانی به مالزی صادر شد

- فهرست اولویتهای پژوهشی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴

- دستگاه تعیین لزجت سیال (ویسکومتر) دوراني

- دستگاه پخت نان دوار

- طراحی ، شبیه سازی ، ساخت دستگاه فرز CNC

- دستگاه تست ارتعاشات يك و دو روتور

- دستگاه تست ترموسيفون دو فازي بسته

- آزمایش ویسکات گچ

- آزمایش دستگاه ویبره بتن

- آزمایش تست خمش بتن

- دستگاه تست تیر خمیده

- دستگاه تست ستون

- دستگاه تست خستگی

- دستگاه تست پیچش

- دستگاه تست ضربه

- دستگاه تست کشش ساده

- دستگاه تست تیر نامعین

- دستگاه تست تیر معین

- دستگاه تست ارتعاش پیچشی

- دستگاه تست آونگ مرکب

- دستگاه ژیروسکوپ

- دستگاه تست نوسان پیچشی با استهلاک ویسکوز ویسکوز

- دستگاه تست موازنه استاتیکی و دینامیکی

- تعیین لزجت سیال (ویسکومتر) مويين

- يونيت اندازه گیری دبی