- اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان برتر كشور

- ساز و کار کامل ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی