تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن : مطالعه ی مروری

تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن : مطالعه ی مروری


تاریخ خبر : ۲۵-۱۰-۹۳    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

تاثیر میکروسیلیس بر خواص بتن : مطالعه ی مروری

علی قیامی باجگیرانی ، سیدعلی رضوانیان

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسركشور، دانشگاه اروميه ،شهريور93

 

 

چکیده :

توسعه ی پایدار جهانی ومشکالت آلودگی محیط زیست درسالهای اخیر استفاده از تکنولوژی های جدید را ضروری ساخته است. استفاده از میکروسیلیس جهت بهبود خواص مکانیکی وافزایش دوام بتن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش می باشد. میکروسیلیس ازکوره های قوس الکتریکی به عنوان محصول جانبی بدست می آید. این مقاله مزایای استفاده ازمیکروسیلیس، بر مقاومت فشاری ، مقاومت کششی ، مقاومت دربرابرسولفات ها ، نفوذ پذیری ، یخبندان ، زمان گیرش ، خزش ، خوردگی ، انقباض ، مقاومت دربرابر افزایش دما را بررسی می نماید . براساس نتایج حاصله، استفاده ازمیکروسلیس به میزان 20-10درصد وزن مواد سیمانی سبب بهبود خواص مکانیکی بتن مي شود.

 

 

 

واژه های کلیدی : میکروسیلیس – بتن توانمند– خواص مکانیکی بتن
پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری