حمایت از چاپ مقالات علمی

حمایت از چاپ مقالات علمی


تاریخ خبر : ۱۷-۱۲-۹۵    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

در راستاي نيل به اهداف پژوهشي دانشگاه و تشويق اساتيد، كارمندان و دانشجويان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری براي چاپ مقالات علمی، مساعدت هايي از طرف دانشگاه بر اساس شرايط ذيل به عمل مي آيد.


شرايط عمومي

تبصره1: نویسندگان باید دست اول بودن محتوای مقاله را تعهد نمایند.

تبصره2: ارائه تعداد بيشتري از مقالات در كنفرانس ها در سال براي امتياز پژوهشي اساتيد منظور خواهد شد.

نویسندگانی که مقالات ارائه شده به صورت شفاهی خود در کنفرانس های معتبر داخلي را جهت دریافت پاداش به حوزه پژوهش و فناوری ارائه می دهند باید مدارک و مستندات لازم شامل گواهي شرکت، رسيد ثبت نام، بليط رفت و برگشت، اسكان و صفحه اول مقاله چاپ شده درکتابچه را ارائه نمایند.

قابل ذکر است از تاریخ 1396/01/01به درخواست هایی که شرایط عمومی آیین نامه را نداشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به واحد پژوهش و فناوری واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی مراجعه فرمایید.پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری