طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانوردار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی فازی در شبکه‌های حسگر بیسیم

طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانوردار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی فازی در شبکه‌های حسگر بیسیم


تاریخ خبر : ۲۵-۱۰-۹۳    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

طراحی ردیاب تطبیقی هدف مانوردار مبتنی بر فیلتر چند مدلی تعاملی فازی در شبکه‌های حسگر بیسیم

امین حسنی، فرزاد نجاتی محرمی
(موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، ارديبهشت 1390

 

چکیده :

در این مقاله، یک روش نوین تطبیقی برای حل مسئله ردیابی هدف متحرک مانوردار در شبکه های حسگر بی‌سیم ارائه خواهد شد. در این روش از یک سیستم استتنتاج مبتنی بر منطق فازی استفاده شده است که به کمک آن تنظیم سطح ماتریس کواریانس. نویز پروسه مدل معروف چرخش هماهنگ به صورت تطبیقی و همزمان صورت می‌گیرد.                                    
نوآوری این تحقیق در مقایسه با کارهای گذشته در زمینه، عدم نیاز به مدل‌های مختلف مدل‌های حرکتی می‌باشد که به نوبه خود باعث کاهش بار محاسباتی عملیات فیلترینگ و بهبود کارایی تخمین‌گر می‌گردد. همچنین روش مکان‌یابی مثلثاتی همراه با گروه‌بندی دینامیکی حسگرها برای واحد جمع‌آوری اطلاعات خام در شبکه حسگر مورد استفاده قرار گرفته است. همانند تمام مسائل فیلترینگ در فضای استوکستیک، برای نشان دادن عملکرد و میزان بهبود روش پیشنهاد شده، از چندین اجرای مستقل مسئله به روش مونت کارلو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از افزایش دقت این روش نسبت به روش کلاسیک حل مسئله در هر دو مد مانوردار و غیر مانوردار می‌باشد.

 

واژه هاي كليدي : شبکه حسگر بی‌سیم، ردیابی هدف مانوردار، فیلتر چند مدلی تعاملی، مکان‌مثلثی
پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری