اولين جلسه مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري و دفتر منطقه اي نخبگان شهيد فهميده

اولين جلسه مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري و دفتر منطقه اي نخبگان شهيد فهميده


تاریخ خبر : ۰۳-۰۳-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

اولين جلسه مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري و دفتر منطقه اي نخبگان شهيد فهميده شمال شرق كشور به منظور بهره گيري از پتانسيل هاي بالقوه علمي و نخبگي و نيز هدفمندسازي پژوهش ها، تحقيقات و دستاوردهاي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري جهت رفع نيازهاي صنايع كشور در روز شنبه مورخ 2/3/94 برگزار گرديد.

 


در اين جلسه نمايندگان مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري ،به معرفي ظرفيت هاي نيروي انساني متخصص (اساتيد و كارشناسان، دانشجويان تحصيلات تكميلي و نخبه ) و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي پرداختند. در نهايت قرار شد تا در جلسات آينده انعقاد قرارداد ، توسط نمايندگان دوطرف صورت پذيرد.پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری