طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ارتز بلند اندام تحتانی همراه با مفصل زانو در بیماران فلج اطفال


تاریخ ثبت : ۲۱-۰۴-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)
بازدید : ۲۳۱۱

استاد و محقق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طراحی وساخت نمونه آزمایشگاهی  "ارتز بلند اندام تحتانی" همراه با مفصل زانوی قدرتی در بیماران فلج اطفال را انجام داد.


 

دکتر " مختار عراضپور" در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی صندوق حمایت از پژو هشگران و فناوران درباره این طرح گفت: ارتزهای قدرتی اندام تحتانی با هدف ممانعت از خم شدن زانو در فاز استانس و تامین خم شدگی زانو در فاز سوئینگ راه رفتن توسعه پیدا کردند. هدف از انجام این مطالعه طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی  "ارتز بلند اندام تحتانی" همراه با مفصل زانوی قدرتی و بررسی تاثیر آن بر پارامترهای راه رفتن در بیماران فلج اطفال بود.

وی افزود: هفت بیمار فلج اطفال به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. بیماران قبل از انجام تست ها چگونگی راه رفتن با ارتز قدرتی جدید را آموزش دیدند. مراحل ارزیابی راه رفتن بیماران با ارتز جدید و ارتز سنتی با مفصل قفل دار انجام گردید. راه رفتن با ارتز قدرتی جدید 18% کاهش در سرعت راه رفتن و طول گام در مقایسه با راه رفتن با ارتز سنتی نشان داد. همچنین 16% در صد افزایش در فاز استانس هنگام راه رفتن با ارتز قدرتی جدید نشان داده شد. اختلاف معنی داری در آهنگ راه رفتن با دو نوع ارتز در این مطالعه وجود داشت. افراد شرکت کننده در این تحقیق میزان خم شدگی نرمالی در زانو در فاز سوئینگ داشتند و کاهش بی ثباتی هنگام استفاده از ارتز قدرتی جدید در آنها مشاهد شد.

این محقق در ادامه گفت: نتایج این مطالعه نشان داد بیماران با الگوی طبیعی تری نسبت به ارتز سنتی راه میروند و همچنین مفصل زانوی آنها در طی فاز سوئینگ خم شدگی لازم جهت راه رفتن را داراست.

از این طرح سه مقاله در مجلات بین المللی تا به حال به چاپ رسیده است.

Arazpour, M, Samadian, M, Hutchins, SW, Bani, MA & Curran, S. (in press).  The physiological cost index of walking with a powered knee ankle foot orthosis in subjects with poliomyelitis : A pilot study.  Prosthetics & Orthotics International . 

Arazpour, M., Chitsazan, A., Bani, M. A., Rouhi, G., Ghomshe, F. T., & Hutchins, S. W. (2013). The effect of a knee ankle foot orthosis incorporating an active knee mechanism on gait of a person with poliomyelitis. Prosthet Orthot Int, 37(5), 411-414. 

Rafiaei, M., Bahramizadeh, M., Arazpour, M., Samadian, M., Hutchins, S. W., Farahmand, F., & Mardani, M. A. (2015). The gait and energy efficiency of stance control knee-ankle-foot orthoses: A literature review. Prosthet Orthot Int. 

منبع:


کلمات کلیدی : ارتز بلند ، اندام تحتانی ، مفصل زانوی قدرتی ، فلج اطفال ، پژوهشي ، اقبال لاهوري ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر