اثر جداساز پايه پلاستيكي-سربي بر سطح عملكرد سازه مهاربندي شده هم محور با استفاده از تحليل پوش آور


تاریخ ثبت : ۲۵-۱۰-۹۳    موضوع : مقالات ارائه شده در همايش ها    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۳۴۴

اثر جداساز پايه پلاستيكي-سربي بر سطح عملكرد سازه مهاربندي شده هم محور با استفاده از تحليل پوش آور

سعيد نارويي

(موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري، مشهد)

(http://research.eqbal.ac.ir)

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ،مشهد،شهريور1393

 

چكيده:

هر روزه مهندسان و دانشمندان عرصه عمران در صدد پيدا كردن روش هاي جديدي براي جلوگيري از ضرر مالي و جاني ناشي از زلزله مي باشند. يكي از روش هاي ارائه شده، جذب انرژي زلزله است. از مفيدترين راه هاي كنترل و كاهش ارتعاشات سازه ،به كارگيري سيستم هاي جداساز مي باشد. در اين تحقيق سازه "كاردينگتون" را بدون جداساز و با جداساز لاستيكي –سربي مورد مطالعه و تحقيق قرار داده ايم. سازه در هر دو حالت داراي بارگذاري يكسان است، سازه در دو جهت با بادبند ضربدري مهار شده است. اين جداساز در سازه هشت طبقه با نرم افزار sap 2000 مدلسازي شده و با الگوي بارگذاري جانبي FEMA440 تحت تحليل غير خطي (بار افزون) قرار گرفته است. با معرفي مفاصل پلاستيك در سازه براي ستون ها و بادبندها به اثر اين جداسازها در هنگام تشكيل مفاصل پرداخته ايم. در واقع به سطح عملكرد سازه بدون جداساز و با جداساز و اثر آن ها در پاسخ سازه پرداخته ايم. با توجه به تحليل انجام شده در دو شرايط كاملاً يكسان نتايج نشان نشان مي دهد كه جداساز لاستيكي سربي در اين سازه با شرايط زمين يكسان عملكرد مناسبي داشته و انرژي بيشتري را مستهلك مي كند؛ به طوري كه هيچكدام از اعضاي سازه بعد از تحليل بار افزون تسليم نمي شوند و هيچ مفصل پلاستيكي در سازه ايجاد نمي شود و سطح عملكرد سازه خدمت رساني بي وقفه مي باشد. اين در صورتي است كه سازه بدون جداساز كاملا خراب شده و بيشتر مفاصل تعريف شده تسليم شده اند. جداساز لاستيكي –سربي برش پايه را در اين سازه بين 300 تا 400 درصد كاهش مي دهد و تغيير مكان هدف را 400 درصد افزايش مي دهد.

واژه هاي كليدي: جداساز لاستيكي سربي، سطح عملكرد، تحليل پوش آور،سازه مهار بندي،برش پايه
کلمات کلیدی : اقبال لاهوري ، جداساز لاستيكي سربي ، سطح عملكرد ، تحليل پوش آور ، پژوهشي ، مقاله ، كنفرانس ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر