حدود 900 میلیارد ریال برای تکمیل طرح رصد‌‌خانه ملی نیاز است.


تاریخ ثبت : ۰۴-۰۴-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۶۶۹

دکتررضا منصوری مدیرطرح رصدخانه ملی گفت: حدود900  میلیاردریال برای تکمیل و بهره برداری ازطرح رصدخانه ملی نیاز است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکترمنصوری با اشاره به اینکه این میزان اعتبارات باید در دوبخش عمرانی و تجهيزات و فناوری هزینه شود، گفت: برای بخش تجهیزات این رصدخانه حدود 550 میلیارد‌‌ریال و برای تکمیل بخش عمرانی شامل ساخت جاده، تاسیسات و فراهم کردن زیرساخت‌های انرژی و مخابرات نیز به حدود 250 میلیارد ریال و همچنین برای بخش مدیریت مالی نیز به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.


وي همچنين به بازدید دکترستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکترلاریجانی رئیس مرکز پژوهش‌های بنیادی درهفته گذشته ازاین رصد‌خانه اشاره کرد و گفت: دراین بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دستور مساعد داد که درحد امکان ازاین طرح حمایت کند و اعتبارات لازم برای بخش عمرانی این رصد‌خانه را باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت علوم تامین كنند.
 دکترمنصوری درادامه گفت: برای بخش تجهیزات این طرح نیز معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری قول داد ازمنابع خود این طرح را مورد حمایت قراردهند و انتظارداشتند تا وزارت علوم و سازمان مدیریت هم حمایت‌هایی را ازاین طرح داشته باشند.
 وی آئینه تلسکوپ، ساخت بدنه و محفظه تلسکوپ را از تجهیزات این رصد خانه بیان کرد و افزود: تلســکوپ ملــی ایــران بــا نــام INO340 ازنوع تلسکوپ‌های انعکاســی و دارای آینه اولیه با قطر 4/3 متر است و در رده تلسکوپ های چهارمتــری جهــان قــرار می گیرد.
مدیرطرح رصدخانه ملی گفت: ســازه، اجــزای مکانیکــی، کنترلــی و اپتیکــی تلســکوپ ملی ایــران با  ســازه‌ای بــه وزن تقریبــی 60 تن دردست طراحی اســت. این تلسکوپ ازنــوع ســمتی، ارتفاعــی اســت و آینه های اولیه و ثانویه آن تلسکوپ نیز مجهز به سامانه پیشرفته کنترل فعال اســت.
 دکترمنصوری گفت: آینه این تلســکوپ نیز که به تازگی به ایران رسیده اســت، از مــاده ای ازنوع شیشه ســرامیک ساخته شــده که ویژه فعالیت‌هایی نظیــر اندازه گیری‌های بســیار دقیق است.
 
عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه  طراحی و ساخت تجهیزات نجومی و رصدخانه ملی جز نخستین و تنها طرح کلان علمی ایران است که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، گفت: ان شا الله با حمایت دولت بتوانیم این طرح را هرچه زودتر به اتمام برسانیم.


کلمات کلیدی : رصدخانه ملی ، ساخت ، تجهیزات نجومی ، پژوهشي ، اقبال لاهوري ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر