13 دانشگاه ایران در دسته 750 دانشگاه برتر دنیا


تاریخ ثبت : ۲۰-۰۳-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۵۹۰

به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،  نظام رتبه بندی لایدن یک از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی و وابسته به مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن در هلند است. لایدن برای چهارمین دوره متوالی به معرفی برترین دانشگاه های بین المللی پرداخته است. در رتبه بندی سال  2015 لایدن 750 دانشگاه برتر جهان را شناسایی، ارزیابی و مورد رتبه بندی قرار داده است. مرجعیت و دیپلماسی علمی دو رکن اساسی این رتبه بندی هستند. مقایسه عملکرد دانشگاه های ایران در رتبه بندی سال 2014 و 2015 لایدن نشان می دهد که عملکرد پژوهشی دانشگاه های کشور نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.

 گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه بندی لایدن برای هر یک از سال های 2012، 2013، 2014 و 2015 ارائه شده است. برای انجام رتبه بندی در هر سال اطلاعات مرتبط با مرجعیت و دیپلماسی علمی هر دانشگاه در یک دوره چهار ساله تحلیل گردیده اند که این دوره چهار ساله به دو سال قبل از تاریخ رتبه بندی باز می گردد. به عنوان نمونه، برای رتبه بندی سال 2015 اطلاعات مدارک منتشر شده در برترین مجلات بین المللی برای سال های 2010 تا 2013 مورد بررسی قرار گرفته اند.

ISC اعلام کرد: در سال 2012 هیچ دانشگاهی از کشور در رتبه بندی لایدن حضور نداشت. در سال 2013 در مجموع 5 دانشگاه از دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی شدند. در سال 2014 تعداد دانشگاه های کشور به 12 مورد رسید. در سال 2015 میلادی 13 دانشگاه از ایران در جمع 750 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

گروه رتبه بندی ISC گفت: دانشگاه­های ایرانی حاضر در این رتبه بندی عبارتند از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز.
گروه رتبه بندی دانشگاه ها در ISC اظهار داشت: نسبت به سال های گذشته عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد به نحوی که کلیه دانشگاه های کشور در بیشتر این شاخص ها رشد مثبتی داشته اند. ایران دارای بیشترین تعداد دانشگاه در رتبه بندی سال 2015 لایدن در بین کشورهای منطقه خاورمیانه است. در این رتبه بندی 11 دانشگاه از ترکیه، 7 دانشگاه از رژیم اشغالگر قدس، 7 دانشگاه از عربستان سعودی و تنها 3 دانشگاه از مصر در مجموع 750 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بررسی دانشگاه های ایران و ترکیه در سال 2015 حاکی از آن است که دانشگاه های ایران از وضعیت نسبی بهتری بخصوص در شاخص مرجعیت علمی در مقایسه با دانشگاه های ترکیه برخوردارند. عربستان سعودی در شاخص های دیپلماسی علمی بهتر از دانشگاه های ایران عمل نموده است، اما در بخش مرجعیت علمی (در رتبه بندی وابسته به حجم تولیدات علمی) دانشگاه های ایران برتری دارند. به عنوان نمونه، دانشگاه تهران در شاخص 50% پراستنادترين توليدات علمي (وابسته به حجم تولیدات علمی) رتبه 275 دنیا را کسب کرده است.

گروه رتبه بندی ISC به این نکته اشاره کرد: نظام رتبه بندی لایدن از شاخص های متنوعی برای رتبه بندی دانشگاه ها بهره می جوید. از همین رو 750 دانشگاه برتر در شاخص های مختلفی مورد رتبه بندی قرار می گیرند. همانگونه که در جداول زیر نیز مشاهده می شود رتبه دانشگاه های کشور در سال 2015 نسبت به سال 2014 بهبود یافته است.
 
رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن برحسب شاخص مرجعیت علمی (میزان تولیدات علمی که در دسته 10% برتر تولیدات علمی دنیا قرار گرفته اند)
نام دانشگاه رتبه درسال
 2014
رتبه در سال
  2015
نام دانشگاه رتبه در سال 2014 رتبه در سال 2015
دانشگاه صنعتی اصفهان 518 440 دانشگاه تربیت مدرس 620 587
دانشگاه امیرکبیر 461 442 دانشگاه شیراز 677 655
دانشگاه صنعتی شریف 538 505 دانشگاه فردوسی مشهد 669 667
دانشگاه تبریز 492 531 دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران ------- 733
دانشگاه علم وصنعت 526 547 دانشگاه علوم  پزشکی تهران 746 735
دانشگاه تهران 566 565 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ------- 742
دانشگاه شهید بهشتی 668 584  
 
 
رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص دیپلماسی علمی (میزان همکاری های علمی بین المللی)
نام دانشگاه رتبه در سال 2014 رتبه در سال  2015 نام دانشگاه رتبه در سال 2014 رتبه درسال 2015
دانشگاه صنعتی اصفهان 503 493 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ----- 669
دانشگاه صنعتی شریف 573 550 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ---- 705
دانشگاه تهران 603 576 دانشگاه شهید بهشتی 706 708
دانشگاه شیراز 622 615 دانشگاه تربیت مدرس 718 718
دانشگاه تبریز 638 641 دانشگاه علم و صنعت 733 735
دانشگاه فردوسی 650 643 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 742 738
دانشگاه علوم پزشکی تهران 656 645      
 
 
رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص میزان ارتباط با صنعت
نام دانشگاه رتبه در سال 2014 رتبه در سال 2015 نام دانشگاه رتبه در سال 2014 رتبه در سال 2015
دانشگاه تهران 684 658 دانشگاه علم و صنعت 730 722
دانشگاه صنعتی شریف 711 673 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران --- 741
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 715 693 دانشگاه علوم پزشکی تهران 727 729
دانشگاه تربیت مدرس 712 701 دانشگاه شیراز 745 736
دانشگاه فردوسی 728 707 دانشگاه تبریز 719 739
دانشگاه صنعتی اصفهان 717 708 دانشگاه شهید بهشتی 746 745
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی --- 710      
 


کلمات کلیدی : دانشگاه برتر دنیا ، نظام رتبه بندی لایدن ، توليد علم ، پژوهشي ، اقبال لاهوري ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر