- دیدار رهبر انقلاب اسلامی با استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها