- دیدار رهبر انقلاب اسلامی با استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها

- پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع استادان و دانشجویان