ليست فرم ها و آئين نامه هاي حوزه پژوهشي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

ليست فرم ها و آئين نامه هاي حوزه پژوهشي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري


تاریخ خبر : ۰۶-۰۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

مدارك مربوط به دريافت تشويقي توسط نويسندگان كتب (چاپ شده در خارج از دانشگاه):

روش اجرايي

فرم مشخصات مولف يا مترجم

 

مدارك مربوط به  نويسندگان كتب - جهت چاپ كتاب توسط دانشگاه :

روش اجرايي

فرم پيشنهاده چاپ كتاب

 

 

مدارك مربوط به طرح تشويقي مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي و كنفرانس ها :

فرم طرح تشويقي مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي و كنفرانس ها

روش اجرايي

 

مدارك مربوط به نشريه فناوري انرژي هاي نو:

راهنماي نگارش و ارسال مقالات

 

 

 
پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری