آغاز ثبت نام اولين برنامه از- مجموعه برنامه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتيد-ويژه اعضاي هيئت علمي و اساتيد مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

آغاز ثبت نام اولين برنامه از- مجموعه برنامه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتيد-ويژه اعضاي هيئت علمي و اساتيد مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري


تاریخ خبر : ۱۸-۰۶-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

در راستاي ارتقاء سطح آموزش اساتيد؛ مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري در نظر دارداولين برنامه از" مجموعه برنامه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتيد" ويژه اعضاي هيئت علمي و اساتيد را برگزار نمايد. لازم به ذكر است،كسب گواهينامه شركت در اين دوره ها، در نحوه همكاري هاي آينده و بحث ارتقاء اساتيد، اثر گذار خواهد بود. اطلاعات تكميلي در خصوص ثبت نام و جزئيات كارگاه آموزشي مذكور، به پيوست تقديم مي گردد.


لينك دريافت پوستر

 

كارگاه شماره 1 (اولين كارگاه از مجموعه برنامه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتيد) :

عناوين نشست ها:

زمان:

مكان:

 

كارگاه شماره 2 (دومين كارگاه از مجموعه برنامه هاي ارتقاء توانمندي هاي اساتيد) :

عناوين نشست ها:

زمان:

مكان:

طريقه ثبت نام در كارگاه ها :

با ارسال ايميل به آدرس teach.m4@gmail.com و ذكر مشخصات ذيل:

نام و نام خانوادگي/ گروه آموزشي / عضو هيئت علمي يا استاد مدعو / شماره تماس / نام كارگاه مورد نظر

گواهي حضور:

گواهی تاییدیه حضور و شرکت در کارگاه آموزشی ، تقديم می گردد.

 پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری