فهرست اولویتهای پژوهشی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴

فهرست اولویتهای پژوهشی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴


تاریخ خبر : ۲۹-۰۴-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

دفتر آموزش و پژوهش استانداري،فهرست اولویتهای پژوهشی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳-   ۱۳۹۴اعلام كرد.


فهرست را با كليك بر روي اين لينك دانلود بفرمائيد.پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری