منطق اقتصادی حکم می کند که مالکیت فکری، باید ایجاد و حمایت شود


تاریخ ثبت : ۰۱-۰۴-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۲۲۱۱

پژوهشگری که به دلیل انتخاب مقاله اش به عنوان مقاله برتر اولین کنفرانس نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری دررشد و توسعه ملی ، تندیس این کنفرانس را دریافت کرد، گفت : من در قالب این مقاله ، مالکیت فکری  را از نظر اقتصادی ، مورد بررسی قرار دادم و نتیجه گرفتم که منطق اقتصادی حکم می کند که مالکیت فکری، باید ایجاد و حمایت شود. " ابوالفضل عباسی " در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران ، در این باره توضیح داد: هرجا صحبت از مالکیت فکری که به میان می آید ، در ابتدا بحث حقوقی آن مطرح می شود و کمتر جایی به ابعاد اقتصادی آن توجه می کند. لذا من با همکاری استاد و یکی از دوستانم ، درقالب مقاله ای با عنوان " تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی "، مالکیت فکری را از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار دادم.
   عباسی که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه تهران است ، افزود: این درحالی است که اگر ما از نظر حقوقی ، قانون حمایت از مالکیت فکری هم نداشته باشیم ، منطق اقتصادی حکم می کند که مالکیت فکری ایجاد کنیم و آن را حفظ و اشاعه دهیم چرا که با ایجاد آن ، رقابت ایجاد شده و در آن شرایط است که بخش خصوصی به مشارکت در این موضوع ، ترغیب می شود.
   وی تصریح کرد: بدون دانش، نمی توان محصولی با کیفیت و قابل رقابت ، تولید کرد لذا تمامی ابزار و عواملی که منجر به عملیاتی سازی دانش بشود ، حائز اهمیت خواهد بود بویژه برای سرمایه گذاری که می تواند از تولید دانش ، به ثروت و در نهایت به رفاه جامعه برسد.
   این پژوهشگر تاکید کرد: زمانی حمایت از مالکیت فکری ، اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم  بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری روی تولید دانش ، باید اطمینان داشته باشند که دچار مشکل نمی شوند و سرمایه گذاری آنان ، سودآوری خواهد داشت.
   وی در نهایت افزود: اکثر نظریات اقتصادی در مالکیت فکری ، نشان می دهند که بدون مشارکت بخشی خصوصی ، به اندازه بهینه  و به نحو کارا، تولید دانش نخواهیم داشت لذا باید برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در تولید دانش ، بکوشیم و موانع سر راه را از بین ببریم که یکی از راهکارهای آن، حمایت از مالکیت فکری است.

  شایان ذکر است ، مقاله این پژوهشگر، تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از سه بعد تولید ، اشتغال و صادرات ، مورد بررسی قرار داده است.

اولین کنفرانس نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی روز دوشنبه  با حضور جمع کثیری از حقوقدانان ، مخترعان ، ایده پردازان ، اساتید و پژوهشگران رشته های مختلف در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
   بسترهای قانونی – اجرایی حمایت از اختراعات و اموال فکری ، نقش اختراعات و اموال فکری در کاهش قیمت محصولات ، حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیک ، تجاری سازی اختراعات ، قراردادهای حوزه اختراعات و اموال فکری ، حقوق مالکیت فکری و برنامه پنج ساله توسعه کشور، حقوق مالکیت فکری و مصرف کننده ، حقوق مالکیت فکری و محیط زیست ، نقش مالکیت فکری در تولید ناخالص ملی ، نقش مالکیت فکری در نوآوری و فناوری و ... از جمله محورهای این کنفرانس بود که به صورت ارائه مقاله (سخنرانی یا بشکل پوستر)، یا در قالب کارگاههای آموزشی در حاشیه این کنفرانس به شرکت کنندگان ارائه شد.کلمات کلیدی : اقتصادي ، توسعه ملی ، حقوق مالکیت فکری ، پژوهشي ، اقبال لاهوري ، پرتال پژوهشي

   پرینت مطلب

ثبت نظر