عنوان : همايش ژن،استعداد ،آينده

شرح تصویر : آذرماه 93- از مجموعه برنامه هاي هفته پژوهش\r\nسخنران:دكتر قدسي-دكتري ژنتيك پزشكي

تاریخ ثبت : ۱۴۰۱-۰۵-۱۸